Tijnjedijk
De Tijnjedijk oostelijk deel, ter hoogte van de Miro-centre.

Foto: Ingezonden door Nynke Groeneveld-Buis..
Werknemers Huizumer gasfabriek bezig met gasleidingen Tijnjedyk (?) Dit vraagteken staat erbij, omdat het vermoedelijk de huizen zijn van de zuidkant van de Tijnjedyk voorbij de Miro-centre.

Syb Grijpstra: Deze foto kreeg ik van L. Tijsma te Drachten.
Op de foto staan voor zover bekend: Links: H. Elzinga en rechts:
Ruurd Deelstra. De middelste man zijn naam weet ik niet (wel van gezicht) De mannen waren werkzaam bij de gasfabriek aan de Huizumerlaan en zijn bezig gasleidingen te leggen naar nieuwbouwwoningen. Maar waar? De mogelijkheid is de Tijnjedijk aan de zuidkant - even verder dan de Miro.
Erg duidelijk is het niet, maar bij deze woningen lopen de daken een eindje door, maar dan moeten die later veranderd zijn. Eigenlijk is het terplaatse wel zichtbaar, dat er bij d dakrand herstellingen hebben plaatsgevonden.
Ik weet dat er een familie Douna woonde en wellicht nog de oudste zoon. Wie weet het antwoord?

Red.: Alle huizen met een erker aan de zuidkant van de Tijnjedyk hebben aan de zijflank achterin een zelfde langwerpig raam als vooraan in de flank.
Op de foto zie je dat achterste raam niet terug.
Wie weet hier iets over ?

(Gezonden door Lieuwe Tijsma aan Syb Grijpstra)
Een foto van de Tijnjedijk met Fabers Haardenfabriek.

De huisjes daarvoor heetten het chocoladebuurtje (súkeladebuertsje).
Wie weet waar deze naam vandaan komt ?
Dit weet bijna niemand meer. Een mooie vraag voor de site.
In de nieuwbouw niet ver van de plek van deze huisjes is nieuwbouw verrezen, waarbij de chocoladekleuren weer terug zijn gekomen in de gebruikte steensoorten. Puur, melk en witte chocolade.

Rechts zien we de toren van de Huizumer Dorpskerk.
Wie goed kijkt, ziet links van de fabriek de toren van Goutum.