Speeltuin Bornia
Op de foto staat Willem Hollander in het midden. Zijn zoon Bert blijkt hem 'uit de kop gesneden'. Hollander herinnert zich de namen: Henkie Toering (Teun Kuipers: dit moet zijn Jaap Toering),

(Reactie per e-mail van Jaap Toering vanuit Canada: Sietse, Theun Kuipers een oude vriend van mij heeft met zijn veronderstelling dat het is Jaap Toering op deze photo maar dat is niet het geval. Het is Henkie Nijp die menige jaren bij zijn grootouders (Toering) op de Eisingastraat 53 heeft gewoond en daarvoor ook wel Henkie Toering werd genoemd. Theo de Jong, Jan Beek, Wimpie Hollander waren de buurtjongens waar Henkie wel veel mee heeft gevoetbald op het veld aan de achterkant van de Bornia speeltuin tussen het FVC en Friesland terrein.
Hartelijke Groeten, Jaap Toering)

Ids Kuipers, Jan Beek, Theo de Jong, Douwe Binsma, Jappie Stellema, ene Duipmans en Henkie Visser.

Wat een weelde zo'n speeltuin, in een tijd dat niemand iets had, maar wel saamhorigheid. Tegenwoordig is het allemaal geld en tabak, maar er is niets voor de jeugd (waarvan akte).

(foto gepubliceerd in FVC-clubblad 'De Spil' door Willem Hollander)