Sierksmastraat
De Sierksmastraat heette tot en met 1944 nog 2e Torendwarsstraat. In de jaren 70 stonden de afgebeelde huizen nog fier overeind.
De families Knobbe en Kuipers woonden op dit stuk.
Op het linker hoekje, Eysingastraat/Sierksmastraat, woonde Debby Drent. Zij kwam met haar ouders terug uit Australië.
Aan het eind staan de huizen van de Aebingastraat.
Daar woonden o.a. de families De Haan en Beek.
De Sierksmastraat gezien vanaf de Borniastraat.
De Sierksmastraat is grotendeels afgebroken.
Ditzelfde geldt voor de Aebingastraat.
Daardoor zien we op de achtergrond de Huizumerlaan en ook nog de RK Johannes de Doperkerk.
(maart-april 1981)