Schrans
Foto boven: Eén van de weinige gefotografeerde plaatsnaamborden van Huizum op de Schrans, nabij het pand van waar later Luxen Sport was gevestigd, maar waar Rijwielhandel Argelo begon, Lunchroom De Schrans in de jaren 30 was gevestigd, een tricotagezaak was en een bakker.

Op de foto rechts zien we de andere kant van de Schrans in noordelijke richting met het garagebedrijf van Wiersma. In dit pand moet net binnen de grens Café Braak gevestigd zijn geweest.
De Schrans

Volgens inzender Jan Tolsma is de foto genomen rond 1960, maar voor hetzelfde is de foto van tien jaar later. Rechts zien we de Friesche Schrijfkamer en een deel van het pand van drankhandel Kok.

Foto: ingezonden door Jan Tolsma.
Café Het Wapen van Leeuwarderadeel in de Schrans
Foto van het café en de stalling van W. Wijbenga in de Schrans op de hoek van de latere Raadhuisstraat.
In 1911 werd het pand verkocht aan de gemeente Leeuwarderadeel, waarna het werd afgebroken voor uitbreiding/nieuwbouw van het gemeentehuis.
Aldus Syb Grijpstra.