Nieuwsfoto-pagina
Johannes Dijkstra van de Huizumer kaatsvereniging O.G. werd in 2003 Koning van de PC te Franeker. Zijn maten waren Karel Nijman en Folkert van der Wei. Met de koets werden zij Huizum doorgereden.
In 2004 is het weer een Huizumer, die gekozen wordt tot Koning van de 151ste PC, namelijk Daniël Iseger.
Zijn maten waren Johan Abma en Peter Scharringa.
In 2004 werd de Ferdinand Bolschool in de gelijknamige straat gesloopt voor een appartementencomplex.

Foto: S. Nagel.
De bedrijfsgebouwen van Confijtfabriek Steensma, de huizen op het terrein en de veilinggebouwen op het veilingterrein moesten in oktober 2004 wijken voor een nieuwbouwplan. Op de foto de veilingkantine in de laatste dagen.

Foto: S.N.
De opvolger van de Huizumer Ulo of Mulo, MAVO Nijlân aan de Prinssenweg in de wijk Nijlân, staat er in oktober 2004 vervallen bij.
De ramen zijn ingegooid. Samen met de school ernaast, de voormalige bakkersvakschool, zal de school gesloopt worden om er een nieuw complex te kunnen bouwen.

Foto: S.N.
Tijdens een flinke windvlaag op de eerste dag van het SKS Skûtsjesilen bij Grou is Lodewijk Meeter (43 jaar) met het Huzumer skûtsje 'It Doarp Huzum' omgeslagen.
Het duurde even voordat het schip weer overeind kwam, maar gelukkig zonk het niet en vielen er geen gewonden.
Er wordt hard gewerkt in oktober aan de nieuwe Huizumer wijk 'De Zuiderplantage'.
De Dorpskerktoren kijkt toe vanachter de bomen.

Foto: S.N.
In het nieuwe Huizumer wijkje Zuiderplantage op het voormalige terrein van Faber Haarden komt een woontoren, waarvan de bewoners zullen uitkijken over o.a. het Drachtsterplein.
De eerste laag staat er al.

Aebingaplein was ook een mooie naam geweest, aangezien hier Aebingastate heeft gestaan, zo'n 20 meter rechts van deze foto.

Foto: S.N. 26-3-2006
De Liwwadderdag in Zalen Schaaf met het thema Huzum werd druk bezocht. Wethouder Tom van Mourik heeft net het eerste exemplaar ontvangen van het boek over de Schrans van Johan Dalstra.
Rechts zit Leeuwarden-kenner Hendrik ten Hoeve.

Foto: S.A.N.
September 2006 - De in Australië wonende bakker Jelle Hilverda met dochter Aafke, kleindochter Jennifer en achterkleinkind Anne.
Hilverda heeft veel contacten met andere Huizumers in Australië.
Hij had een bakkerij aan de Huizumerlaan tegenover de Aebingaschool (School 25).
Jelle Hilverda is in juli 2006 86 jaar geworden.
September 2006 - Nieuwbouw bij dorp Huizum op het voormalige veilingterrein en op het voormalige terrein van Faber Haarden verloopt vlot.
Boven links nieuwbouw aan  de Jansoniusstraat en rechts aan de Huizumerlaan.
In het midden links is te zien, dat Villa Vaartzicht (rechts) buren heeft gekregen.
Onder links nieuwe woningen op het veilingterrein met de Potmarge op de voorgrond. Rechts een foto van de in aanbouwzijnde woontoren aan het Drachtsterplein, die zijn hoogste punt heeft bereikt.

Foto's S. Nagel.