Kaatsclub O.G.
Onderling Genoegen
De Huizumer kaatsclub O.G. kwam in 2003 en 2004 in het nieuws omdat twee leden van de club achter elkaar koning op de P.C. werden, namelijk Johannes Dijkstra en Daniël Iseger.
O.G. is in 1907 opgericht en bestaat in 2007  100 jaar.
Het feest is in Tivoli aan de Huizumerlaan.

Op de foto: Het bestuur van de Huzumer Kaatsclub O.G.,
Onderling Genoegen in 1947, bij het veertigjarig jubileum.
Staand v.l.n.r.:Ate Landstra, Hans Elzinga, G. de Jong, J. Visser (?), Sijbe Stelpstra.
Zittend v.l.n.r.:  Ale Bergsma, B. Ynema, Piet van Asperen, Ytsen Hilverda (voorzitter, ook van It Huzumer Toaniel), J. Edelenbos (?), P. van Nus (?).

Foto: toegestuurd door Huizum-kenner Syb Grypstra

- Ale Bergsma werkte bij de C.C.F. Zijn zoon, Aant, die inmiddels
   ook overleden is, werkte bij de P.T.T.
- Sijbe Stelpstra werkte op de tuin bij Zaadhandel Zijlstra aan de
   Huizumerlaan.
- Ate Landstra werkte op de veiling in de kistenloods.
   Zijn zoon Sjoerd zat op de lagere school in Huizum. Grootvader
   Sjoerd had op hoge leeftijd nogal een kromme rug.
- Visser werkte vermoedelijk bij de Gemeente reiniging.
- Piet van Asperen werkte als kantoorbediende bij de gasfabriek
   en later bij Frigas.
- Hans Elzinga werkte ook bij de gasfabriek. Hij staat ook op de
   foto bij de link Tijnjedijk (zie fotolinken).

(met dank aan Syb Grijpstra en ook Arie Nagel)

Henk Porte vraagt; 'Wie helpt mij aan namen bij deze foto ?'

Bestuur kaatsclub OG-Huizum met keurmeesters.
Zittend v.l.n.r.: J. Sytsma, Mindert Meijer, Ytsen Hilverda, W. van Asperen, Tj. Huizinga.
Staand v.l.n.r.:    ?    /     ?    /  Huizinga  /     ? /  vaandeldrager en terreinmeester A. de Boer (met pet), Douna, schilder Sipke Huizinga, Oene Feenstra, Symen Visser en met pet Hessel Boermans van Warga scheidsrechter.