Verkrotting, sloop en kaalslag
Het eerste deel van de Borniastraat, van de Verlengde Schrans tot de Doniastraat, is neergehaald voor de Oostergoweg en nieuwbouw.
Dit rijtje stond tussen de 2e Parkstraat en de Doniastraat.
Nu staat hier een flatgebouw voor jongeren.
Op het eind van de Borniastraat, die vroeger doodliep bij de Jan van Nassauschool, zien we de toren van de Huizumer Dorpskerk.
1980
> pagina 23