Verkrotting, sloop en kaalslag
Het begin van de Borniastraat, hoekje 1e Parkstraat.
De Parkstraat is genoemd naar het voormalige Borniapark. De hoge zendmast op het laatste huis van het eerste rijtje was van Bertus Brandsma, wiens ouders verderop in de Borniastraat woonden.
In het rijtje met het oranje dak woonden in de jaren 70 of 80 nog de families Lubach, Van Dijk en Hoekstra.
1980
> pagina 22