Verkrotting, sloop en kaalslag
Een beroemd stukje Schrans gezien vanuit de stad.
Een aantal gebouwen net na het spoor stond er al lang niet meer.  De gebouwen midden op de foto werden gesloopt in de jaren 80. Het pand, waar Luxen Sport gevestigd was (helemaal links) staat er nog, rechts daarnaast was kapper Talman, daarnaast vervolgens
het kaaspakhuis van Tamminga, taxibedrijf Shumacher
en Emmaus. Het witte gebouwtje van het taxibedrijf was oorspronkelijk gebouwd voor kerkelijke doeleinden.
Het kaaspakhuis speelde in de bezettingsjaren '40-'45 een rol bij het verzet.
In het pand van Luxen Sport, was vroeger rijwielhandel Argelo gevestigd, maar ook lunchroom De Schrans van uitbater Ulbe de Vlas. De linker kant werd ooit gebruikt door twee dames met naaigerei en de rechterkant door Vonk voor broodverkoop. In 1925 is Damclub Leeuwarden er opgericht, later, in 1932, Damclub Huizum en in 1934 de voetbalclub Blauw Wit.
juli 1980
> pagina 21