Verkrotting, sloop en kaalslag
Een beroemd stukje Schrans richting stad. Links het vorige Gemeentehuis van Leeuwarderadeel, dat later muziekschool was en tegenwoordig een gebouw, waarin geschilderd kan worden. Twee panden verder zien we het oude gebouw van Luxen Sport en weer twee panden verder het oude kaaspakhuis van Tamminga.
Aan de rechterzijde staan de panden van o.a. Jan de Jong.
juli 1980
> pagina 20