Ingezonden foto's
door familie Van Kesteren
- fotografe: mevrouw Van der Meer (Huizumerlaan)
 en verder nog een paar andere foto's uit haar album - deel 2
Vrouw op de Huizumerlaan tussen twee handkarren. Links zien we het pand waar brandstofhandelaar De Ruiter woonde.
Huizumerlaan, onevenkant. Het naar achteren staande huis met de bomen ervoor is later gesloopt, waarschijnlijk voor het aanzicht van de Katholieke kerk. In het linker huis woonde o.a. de rentenierende boer Douwenga, die de heggen van de gazonnen van de kerk regelmatig bijknipte. Volgens Syb Grijpstra is deze foto door kruidenier Oudendag gemaakt.
Een merkwaardige foto. Deze Huizumer opoe is een familielid van de fotografe. Op haar hoofd zit een kat !
Huis in Huizum Dorp. Volgens Syb Grijpstra is dit pand in ca. 1930 afgebroken. Het pand bevatte de armenkamers voor bejaarde dienstmaagden of weduwen van de Sixma-stichting.
Schepradmolen op de Huizumer Hemrik.
De groentedrogerij/vetsmelterij van Bontekoe aan de Schrans 127 te Huizum is afgebrand.
Syb Grijpstra vertelt over de foto:
'De man links hoog op een muurtje is Roel Wagter, timmerman aan de Huizumerlaan 141. Die was bij de brandweer, ook later toen in 1922 een motorspuit werd aangeschaft. Zoon Dirk wagter kwam later bij de brandweer. Dirk had een zuster, die was getrouwd met Kees Mulder, smid in de Buygerstraat, aan de achterkant waar nu de Bethelkerk is. De man met de stok is Hermanus Laverman en was brandmeester. Hij woonde Huizum Dorp 66. Die was huisschilder, begrafenisondernemer en o.a. bode bij een ziekenfonds en de IJsclub. Het gezin had veel met ziekte te kampen - dus veel dokterskosten en daardoor niet rijk. De stok bestaat nog. Later werd mijn grootvader brandmeester en stond de stok bij ons in huis. Ik heb hem gebracht bij de huidige brandweer en hij is nu in de kazerne.
Links van de man met de brandmeesterstok staat Andries Bulthuis.
Verderop staan overigens nog iemand met een dergelijke stok'.

In de jaren 1940-1945 was er een gaarkeuken in dit pand.
Het pas afgebrande pand van groentedrogerij Bontekoe aan de Schrans 127 te Huizum.
Optocht te Huizum op de Huizumerlaan. Links zien we de later afgebroken woningen van het Schooldijkje.
Optocht te Huizum op de hoek van het Schooldijkje en de Huizumerlaan. Op de achtergrond het huis van de hoofd der school
met rechts de school zelf.
Optocht te Huizum op de hoek van het Schooldijkje en de Huizumerlaan. Op de achtergrond het huis van de hoofd der school
met rechts de school zelf.
Echtpaar Van der Meer van de zuidzijde Huizumerlaan bij de brug,
55 jaar getrouwd.
Familie Van der Meer in tjotter (?) met buiskap.
Fokje van der Meer.
Frou Van der Meer met kat in de achtertuin aan de Huizumerlaan, zuidzijde. Rechts van haar, voor de kijkers links, zit mevrouw Brandsma en achter de planten is de heer Brandsma te zien.
Mindert Meijer:
De foto van Van Kesteren heb ik ook als krantenknispel.
Deze is ingezonden door ene Yke Algra uit Amsterdam. Bij deze foto staat: de vrijwillige brandweer Huizum, poserend na gedane karwei: het blussen van de brand in de gasfabriek van Huizum.
De politieagent is Jacob Renkema. Verder naar rechts: een onbekende, Sjoerd Hoitinga, twee onbekenden, Bulthuis, Laverman.
Achter het hekje, achter Laverman, eerst twee onbekenden, dan Pieter Idzing, geheel rechts met strohoed Yke Algra [grootvader van inzender] In het raam met strohoed op Theunis van Dijk. Wie nu gelijk heeft of de brand was bij de gasfabriek of bij de vetsmelterij bij Bontekoe moeten de Huizumkenners maar uitzoeken.
(red.: zie ook ingezonden foto's
van Mindert Meijer)

Syb Grijpstra:
Naast Renkema ene Johan de Vries-bijgenaamd Johan sigaar en vader van Piet de Vries, oprichter van F.V.C. En ene Kees de Boer. Zijn zoon werkte op de administratie van de gasfabriek en later hoofd huisvesting in Leeuwarden. Een moeilijke baan vlak na de oorlog met al die woningnood.
> naar pagina 1
> naar pagina 1
> naar pagina 3
> naar pagina 4
> naar pagina 3
> naar pagina 4