Ingezonden foto's
Een foto van Syb Grijpstra.
Hij is het jongetje links vooraan.
Naast hem staat Jan Kremer en helemaal rechts staat Arie Nagel-2.
Achteraan staat links Jan de Vries, in het midden Jacob Pander en rechts Arie Nagel-1 (een neef van de Arie er voor).

Dit groepje staat op de stoep voor de openbare school op de Huizumerlaan.
Links de woning van het hoofd der school.
Werknemers Huizumer gasfabriek bezig met gasleidingen Tijnjedyk (?) Dit vraagteken staat erbij, omdat het vermoedelijk de huizen zijn van de zuidkant van de Tijnjedyk voorbij de Miro-centre.

Syb Grijpstra: Deze foto kreeg ik van L. Tijsma te Drachten.
Op de foto staan voor zover bekend: Links: H. Elzinga en rechts:
Ruurd Deelstra. De middelste man zijn naam weet ik niet (wel van gezicht) De mannen waren werkzaam bij de gasfabriek aan de Huizumerlaan en zijn bezig gasleidingen te leggen naar nieuwbouwwoningen. Maar waar? De mogelijkheid is de Tijnjedijk aan de zuidkant - even verder dan de Miro.
Erg duidelijk is het niet, maar bij deze woningen lopen de daken een eindje door, maar dan moeten die later veranderd zijn. Eigenlijk is het terplaatse wel zichtbaar, dat er bij d dakrand herstellingen hebben plaatsgevonden.
Ik weet dat er een familie Douna woonde en wellicht nog de oudste zoon. Wie weet het antwoord?

Red.: Alle huizen met een erker aan de zuidkant van de Tijnjedyk hebben aan de zijflank achterin een zelfde langwerpig raam als vooraan in de flank.
Op de foto zie je dat achterste raam niet terug.
Wie weet hier iets over ?

(Gezonden door Lieuwe Tijsma aan Syb Grijpstra)
door Syb Grijpstra
Huizumerlaan 160 (van voor 1938). Huis van de familie Van der Meer. De Van der Meer's waren koemelkers.
Bijgaande foto werd op 27 januari 1967 in "Tivoli"gemaakt.
Dat was min of meer een feestelijke bijeenkomst van de opheffing van de "Old Feitsmapolder". De opheffing was een logisch gevolg, omdat het gebied een woonbestemming had gekregen en werd opgespoten. Daaruit is de wijk Aldlân ontstaan.
Aanwezig waren de bewoners en bestuur van de polder en de directeur van het grondbedrijf van de gemeente, de heer L. Coree.
Dit is dus binnenkort veertig jaar geleden.

Foto ingezonden door: Syb Grypstra.
Nevenstaande foto is van de in Leeuwarden bekende "Ouwe Tietsje" en in Huizum ook wel bekend als Tryntsje Brandewyntsje. De foto is allom bekend, maar waar is hij gemaakt en door wie?.
De foto is gemaakt door Ir. Liebert en de dame in kwestie staat voor de villa Abbingastate aan de Badweg.
De heer Liebert heeft destijds een aantal afdrukjes laten maken en aan de buren gegeven.
Zij heette feitelijk Tiet Stapersma-Winkler en kwam oorspronkelijk uit Weidum. Zij verloor door ziekte haar man en kinderen toen zij in Duitsland werkten en woonden.
Toen is zij ontredderd weer naar Friesland gekomen.
Zij had een aantal adressen waar zij langs mocht komen en iets te eten kreeg.
Vlak voor de oorlog werd zij in de Schrans door een auto aangereden, naar het Stadsziekenhuis gebracht, waar zij is overleden.

Foto: ingezonden door Syb Grijpstra.
Aanvulling: Volgens Arie Nagel (1927) kwam 'Ouwe Tietsje' ook wel bij dominee Hoving, die woonde op de plek waar nu de gebouwen staan van Tjallingahiem naast Klaver (Intratuin).