Ingezonden foto's
door Pieter Santema
Wasserij De Hoop

Een foto van een paard en wagen van wasserij “de Hoop” waar mijn
overgrootvader Pier Martinus Santema op staat.
Hij was boer te Wammert onder Easterlittens, en is in Huizum gaan wonen en gaan werken bij de wasserij.

Foto: ingezonden door Pieter Santema