Ingezonden foto's
door Mindert Meijer
Grootvader Mindert Meijer (geb. 1875) vent met boter, kaas en eieren.
Grootvader Mindert Meijer loopt hier op de Schrans te Huizum op de hoek bij het gemeentehuis van Leeuwarderadeel. Rechts zien we Café Braak.
Grootvader Mindert Meijer met echtgenote Trijntje Tichelaar en een buurmeisje in de 2e Dwarsstraat (van de Verlengde Schrans).
De echtgenote was invalide door reuma.
Sytze Meijer (geb. 1899, zoon van opa Mindert Meijer) fietst hier over de Schrans ter hoogte van waar later opticiën De Hoop was gevestigd, naast het gebouw van verekeraar OBAS, waar nu de beugeltandarts zit.
School Schrans - nr. 9. Zittend 4e van links zien we Herke Meijer, de vader van de inzender.
De vrijwillige brandweer van Huizum na het blussen van een brand bij Bontekoe of bij de Gasfabriek.
Onder de blauwe pijl staat opa Mindert Meijer.
Het zijn waarschijnlijk dezelfde mannen als die op de foto's staan van de familie Van Kesteren/Van der Meer.
Zie link 'Ingezonden foto's'.

Mindert Meijer: De foto van de vrijwillige brandweer van de fam. Van Kesteren is niet dezelfde, die ik in mijn bezit heb. De foto van Van Kesteren heb ik ook als krantenknispel.
Deze is ingezonden door ene Yke Algra uit Amsterdam. Bij deze foto staat: de vrijwillige brandweer Huizum, poserend na gedane karwei: het blussen van de brand in de gasfabriek van Huizum. De politieagent is Jacob Renkema.
Verder naar rechts: een onbekende, Sjoerd Hoitinga, twee onbekenden, Bulthuis, Laverman.
Achter het hekje, achter Laverman, eerst twee onbekenden, dan Pieter Idzing, geheel rechts met strohoed Yke Algra [grootvader van inzender] In het raam met strohoed op Theunis van Dijk. Wie nu gelijk heeft of de brand was bij de gasfabriek of bij de vetsmelterij bij Bontekoe moeten de Huizumerkenners maar uitzoeken.

Syb Grijpstra schrijft:  Op deze foto van de brand in de Schrans ken ik nog een paar. Naast Renkema ene Johan de Vries bijgenaamd Johan sigaar en vader van Piet de Vries, oprichter van F.V.C. En ene Kees de Boer. Zijn zoon werkte op de administratie van de gasfabriek en later hoofd huisvesting in Leeuwarden. Een moeilijke baan vlak na de oorlog met al die woningnood.

Sietse Nagel: Volgens mijn vader Arie Nagel is de man in het midden vooraan, in het lichte tenue, zijn grootvader Arie Nagel.
Hij was een zwager van Mindert Meijer.
Redactie:
Mindert Meijer was 20 jaar lang penningmeester van de Huizumer kaatsclub Onderling Genoegen - vanaf het seizoen 1917-1918 t/m het seizoen 1935-1936.
Hierna is hij benoemd tot erelid.
Zijn zoon Herke was mede-oprichter van voetbalclub F.V.C. en vader van de inzender van deze foto's.

De twee jaar jongere zus van Mindert is de overgrootmoe
der van de redacteur van deze site.