Ingezonden foto's
door Joop Herder
Feestelijke optocht Ferdinand Bolschool na de oorlog

In 1945 en 1946 heb ik op deze school gezeten.  Na de oorlog was er een optocht, waaraan de school deelnam, en die iets duidelijk wilde laten zien. Bijgaand de foto van onze klas.
Het was indertijd de laatste straat in Huizum, ongeveer tegenover de Badweg, waar iedereen zich verzamelde voor de optocht.  (Gerard Terborchstraat). Er was toen geen verkeer en er stonden ook geen huizen aan deze straat. Aldus Joop Herder.

Foto: ingezonden door Joop Herder.
1948-1949: Watertoevoer naar het Huizumer Zwembad.

Foto: ingezonden door Joop Herder.