Ingezonden foto's
door Jetty Bangma
VéGé-winkel aan de Verlengde Schrans 2

Mijn naam is Jettie Bangma. Ik ben geboren in 1941 aan de Verlengde Schrans 4 te Huizum, Gemeente Leeuwarderadeel.
Mijn ouders Hendrik Bangma en Renske Bangma-Strikwerda hadden daar een VéGé kruidenierswinkel. In 1958 is de zaak verkocht.

Foto: ingezonden door Jetty Bangma.