Ingezonden foto's
door Jan Tolsma
De Vondelstraat            -           De Heringastraat

De huidige Heringastraat in oostelijke richting. Er is nog geen verzorgingshuis Abbingahiem te zien en in de straat stonden nog geen auto's. De foto is van voor 1945 toen de straat nog Vondelstraat heette.
Jan Tolsma woonde tot zijn 10e jaar (1956) op nummer 2, de eerste woning aan de rechter kant. Vader Jan Tolsma (15-12-1909) voetbalde bij FVC, was waarschijnlijk ook scheidsrechter en deed verder aan kaatsen.
Na de familie Tolsma kwam kruidenier Sierksma op nummer 2 wonen.
Sierksma woonde eerst in het pand, waar later Sietze de Groot een sigarenwinkeltje en later een kruidenierswinkeltje dreef, hoekje Eijsingastraat/Wiardastraat.

Jan Tolsma had familie in de buurt wonen, Willem Bergsma in de Feytsmastraat, wiens vrouw Griet Elzinga later in de Borniastraat woonde. Oom Sietze Bergsma woonde in de Sportlaan. Als er kermis was, had hij in zijn etalage ook een draaimolen staan. De voorkamer was een winkeltje met lampen, stoppen en batterijen (Witte Kat e.d.).

Foto: ingezonden door Jan Tolsma (Capelle aan den IJssel).
De Schrans

Volgens Jan Tolsma is deze foto van de Schrans, genomen ter hoogte van de Friesche Schrijfkamer, van ca. 1960, maar voor hetzelfde van 10 jaar later.
Rechts is deels de pui van drankhandel Kok nog te zien.

Foto: ingezonden door Jan Tolsma.