Ingezonden foto's
> aangevuld !
> nieuw  !
- door Syb Grijpstra
- door Ineke van der Hoef
- door Menno Schotanus
- door Nynke Groeneveld-Buis
- door Sietse Nagel
- door Afke Steensma
- door fam. Van Kesteren - foto's Van der Meer
- door Pieter Santema
- door Jan Tolsma
- door Jettty Bangma
- door Chris Visser
- door Henk A. de Jong
- door Nico Brandsma
- door Mindert Meijer
- door Wyb Schouten
- door Annie Halma
- door Greetje Hoekstra Bonnema
- door Mattie Yettefti-Hamersma
- door Hilly Smit
- door Joop Herder