Ingezonden foto's
Het bestuur van de Huizumer IJsclub Tjallinga op 9 maart 1947
Op 1 maart 1947 was het nog streng winter kan gelezen worden in het boekje Huizum in oude ansichten - deel 2. Hierin staat hetzelfde bestuur als op de foto boven. Alleen is die foto in een andere richting genomen en staan de mannen van het bestuur in omgekeerde volgorde.

Op bovenstaande foto staan Sjoerd Bonnema Hoekstra (geheel links; van de boerderij aan de Hempenserweg), Tjibbe Mellema, IJnte Botke (ook van de Hempenserweg), Haaije Hamstra (penningmeester), Andries Dam (voorzitter; van de wasserij aan de Tijnjedijk), Schelte Postma, Ibeling Kaastra, Thijs Hoekstra,  Sjoerd Mendel.

Foto: ingezonden door Greetje Hoekstra Bonnema, gehuwd met een zoon van Jelle Hoekstra Bonnema, die de zoon is van bestuurslid Sjoerd Hoekstra Bonnema.
door Greetje Hoekstra Bonnema
Huizumer IJsbaan
Twee kleinzonen van het bestuurslid van IJsclub Tjallinga, Sjoerd Hoekstra Bonnema.

Foto: Ingezonden door Greetje Hoekstra Bonnema.
Huizumer IJsbaan
Twee kleinzonen van het bestuurslid van IJsclub Tjallinga, Sjoerd Hoekstra Bonnema.

Foto: Ingezonden door Greetje Hoekstra Bonnema.