Ingezonden foto's
door Afke Steensma
David Steensma in Tynaarlo

Mijn vader was David Steensma uit de Aert de Gelderstraat, die daarvoor nog Westerstraat heette.
Dat heeft mijn Beppe wel verteld, en ook, dat hij wat verderop in dezelfde straat, toen nog de 2e Westerstraat, is geboren in 1926. Ze woonde nog tot vlak voor haar dood in 1992 op nr.1 van de Aert van Gelderstraat. Heit heeft tevens jarenlang, evenals zijn broer Fokke, voetbal gespeeld bij FVC.
Mijn Pake, Johannes Steensma, was lid van de vrijwillige brandweer en heeft in de oorlogsjaren waarschijnlijk wel moeten uitrukken om branden te helpen blussen. daarvoor hadden ze een telefoonlijn/bel in huis gekregen, die waarschuwde als Pake naar de kazerne moest. Dat zei Beppe altijd, als er sprake was van aanlegkosten voor een telefoon in huis; dan zei ze altijd; die hoef ik niet te betalen, want de kabel ligt er al. Ze hadden een volkstuin bij de van Harinxmabrug, daar ben ik wel met ze geweest.


Ús Heit heeft in Huizum op school gezeten, en omke Fokke ook. Hun zusje, muoike GeartjseSteensma, zat zelfs in de klas bij een tante van mijn moeder, tante Siep Wiersma, en was later zelf onderwijzeres, jarenlang, aan de school in de Leeuwerikstraat in Leeuwarden.
Wij nichtjes mochten soms wel met haar mee naar school en de 1e en 2e klassertjes helpen met hun schoolwerk. We voelden ons dan erg groot en al bijna volwassen.....
Wat ik eigenlijk vooral zoek, is persoonlijke ervaringen uit die tijd in Tynaarlo, omdat mijn vader daar nooit goed over kon vertellen. Nu is hij er niet meer sinds 1992 en kan ik hemzelf niet meer uithoren. De brieven die ik vond, waren vooral van zijn familie aan hem gericht.
Ik weet dat hij, bij gebrek aan een beter woord, "ingekwartierd" zat bij een weduwe Koops in Tynaarlo, die woonde "bij brug 12" aan het Noord Willemskanaal. Ik heb bovenstaande foto gevonden, waar Heit opstaat met drie andere jongens.
Mijn vader is de meest rechts staande jongeman. Hoelang hij in Tynaarlo heeft gezeten, weet ik niet; uit flarden verhalen van hem heb ik begrepen, dat hij er op een bepaald moment weggelopen is en terug gevlucht naar Friesland, waar hij de laatste maanden van de oorlog ondergedoken heeft gezeten bij Aegum op een boerderij, tot in April '45, toen Leeuwarden werd bevrijd. Dat laatste heb ik teruggevonden in een opstel, dat hij heeft geschreven op de kweekschool. Het zou verzonnen kunnen zijn, maar Heit was niet zo'n fantast.....

Heit was erg trots op het feit, dat hij in Huizum was geboren en je kon hem echt op de kast krijgen, als je zei dat hij uit Leeuwarden afkomstig was. Huizum! was het dan meteen. Misschien helpt al deze informatie om anderen te vinden in dezelfde situatie.