verhalen
door Lieuwe Tijsma

Drachten, 8 Juli 2003

Heel toevallig kwam ik de fotopagina van Huzum tegen en heb de foto's van de Badweg opgeslagen.
Veel herinneringen aan die "lange" grindweg op weg naar het zwembad.
De zwemkaart in een blikken sigarendoosje en dan werd bij de poort een streep door de datum gezet en je kon die dag niet een tweede keer in het groen water terecht. Van zo laat tot zo laat heren en van zo laat tot zolaat dames. twee keer in de week familiebad!
Wat een toestand maar je wist niet beter.
Er was een badmeester waarvan de naam ik mij herinner als Hoeben maar ik kan fout zijn.
Ik ben van de lichting 1931 en ben geboren op de Nieuweweg, nu de Math. v. Pellicomstraat. In 1936 verhuisd naar de Frans van Mierisstraat.
Op de tuinderij van Kramer kwamen wij om bessen te plukken voor wat zakgeld, een kwartje per kistje.
Ook Andringa, de boer bij de zwarte plank heb ik gekend.
Als die de huizumer dorpskerk op zondagmorgen binnen kwam rook de hele kerk naar kuilgras em mest.Ik kreeg de indruk dat de kleren nooit werden gelucht.
De boerderijbrand bij het zwembad was ook een hele gebeurtenis.
Van ijsclub Tjallinga waren wij ook lid en ik moet nog ergens een paar foto's hebben en toegangskaartjes.
Diverse foto's van Sijb Grijpstra waren mij bekend.
Later kwam ik vaker door het Alde doarp op weg naar het Woudmansdiep, de boerderij it Sûphus.
Ik heb daar mijn vrouw leren kennen die inmiddels ook al weer 20 jaar dood is.
Maar mijn mooiste jeugdherinneringen liggen in Huizum.
Oh ja, ik was op de "Schoolstraatschool" en daarvoor op de bewaarschool in de Huizumerlaan. Dit was dan een korte reactie op de pagina.

Huzumer
Lange grindweg naar het zwembad
Huizum-pagina