verhalen
De brand in de 1e Parkstraat staat bij een aantal Huzumers nog scherp voor de geest.
Gea Veenstra (meisjesnaam is waarschijnlijk anders) schreef per e-mail:
'....Ik herinner mij ook nog een brand in de 1e of 2e Parkstraat.
Dit was achter ons huis (2e Dwarsstraat). Daar zijn toen nog de hond en een kat bij omgekomen. Ik was erg jong, maar het was toen erg angstig, dat weet ik nog wel...'
Hierop antwoordde Sietse Nagel:
'....Ook ik herinner mij een brand en wel in de 1e Parkstraat.
Er stond een kerstboom met lichtjes in het huis en de herdershond had deze boom omvergelopen. Of het electrische lichtjes waren of echte kaarsjes weet ik zo niet. Een meisje dat daar woonde heette Lotje (of Otje). Door haar naam dacht ik altijd aan: Liesje leerde Lotje lopen langs de lange lindenlaan.
Zij is volgens mij boven door het raam naar beneden gesprongen, waarbij ene Zuidersma zijn duim nog verstuikte. Zuidersma woonde geloof ik om de hoek in de Borniastraat en had een tuin links schuin tegenover waar hij woonde met groente of bloemen....'

Robert Gaastra schrijft in het gastenboek, zonder van de vorige correspondentie af te weten:
'..... Komt de herinnering ook weer terug van de brand in de Parkstraat. Oorzaak de kerstboom.
Daar heeft Zuidema (bloemhandelaar hoek Borniastraat/Parkstraat en mijn vader de kinderen nog van opgevangen, toen die moesten springen.
Verder sta ik ook nog op de foto bij het slaan van de eerste paal en herken ik ook nog mensen op de straatfoto o.a. Jan de Vries, ..Plantinga
En zo was er ook nog een speeltuintje in de 2de Parkstraat grenste aan de achterkant van de woning de fam. Van der Meulen, daar paste de heer Borger dan een beetje op.

Sietse Nagel: Robert noemt een speeltuintje waar Borger op paste.
Veel eerder was er natuurlijk de speeltuin aan de Borniastraat tussen het FVC-voetbalveld en de hazewindhondrenbaan (links van de tuin van Zuidema). De opzichter van deze speeltuin was in handen van Riemersma uit de Sierksmastraat. Er stond ook een houten clubgebouw op het terrein, waar je voor een stuiver naartoe kon om te tekenen of te knutselen.
Sinterklaas kwam er ook, maar toen al, ik was 4 of 5 jaar oud, had ik door dat hij wel een hele korte baard had. Volgens mijn ouders was dat een hulpsinterklaas. Hier nam ik genoegen mee. Het klonk nogal logisch.

Sijtse Zuidema stuurde de bovenstaande foto toe van het huis:
Ik vond nog een foto van borniastraat 21 met daarnaast het huis in de eerste parkstraat welke verbrand is en waar de hond Boy een duitse herder de kinderen van Wiebe Rinsma en Jannie Terpstra heeft gered en zelf het leven heeft gelaten in de vlammen. Ik woonde toen in de Borniastraat.
Huzumer
Brand in de 1e Parkstraat
Huizum-pagina