Boven in beeld de Potmarge met aan de boorden daarvan tuinbouw.
Linksboven naast de Rooms Katholieke kerk volkstuinen.
Hier loopt nu de Oostergowerg doorheen.
Horizontaal in het midden loopt de Huizumerlaan met aan de noordkant enkele scholencomplexen.
Op de foto nog de LEAO en de ITO. Thans is hier het AOC, het Van Hall Instituut gevestigd.
Links in het midden de nieuwbouw, rechts nog enkele straten oudbouw.
De nieuwbouw kwam in de plaats van de oude Aylvastraat, de oude Eysingastraat, de 1e en 2e Parkstraten, een stuk van de Doniastraat, een stuk van de Borniastraat, een stuk van de Sierksmastraat en een stuk van de Aebingastraat. De steegjes achter de Verlengde Schrans laten we dan nog achterwege.
Als het aan de Gemeente Leeuwarden had gelegen dan zou de hele wijk zijn gesloopt, evenals de oude dorpskern.
Compleet zijn gebleven de Wiardastraat, de Buygerstraat, de Jousmastraat, de Heringastraat, de Sportlaan en de Feytsmastraat. In de Huizumerlaan zijn inmiddels diverse gaten geslagen en heeft daarmee veel van zijn charme verloren. We zien nog wel rechts het gebouw van het voormalige Tjallingahiem en wie goed ziet het gebouw van Zalen Tivoli (heel vroeger Café Ceres).
Geheel uit de toon valt de bejaardenflat Aebingahiem (rechts).
Onder in beeld zijn de bouwsels van het Triotel te zien, tegenwoordig het MCL-zuid. Vroeger waren hier de terreinen van de speeltuinvereniging, van de voetbalvereniging (FVC, Friesland, Blauw Wit) en nog wat tuinderijen.
De Borniastraat liep dood rechtsonder bij de Jan van Nassauschool. Het was toen een stuk rustiger qua autoverkeer.

(Deze luchtfoto kon in de jaren 80 besteld worden bij fotozaak Tjerk de Jong. Het was waarschijnlijk een aktie
van Kodak. Van elke wijk was een foto gemaakt).
Huizum-oost
Huizum tussen de Verlengde Schrans en Huizum-Dorp