Terug op de kaart
Huzum
Huizum
Gemeente Leeuwarderadeel
Interessante boekwerken: (Sudertrimdiel-rige)

- Tusken Potmarge en Jokse (deel I, II, III, IV en V)
met medewerking van o.a. Syb Grijpstra, Tom Sandijck, Rients Faber, Gjalt H. Jelsma,
Durk J. Heddema, Lieuwe Tijsma, Johan Frieswijk, Simon Visser, Onno Hellinga,
Chris Visser en Symen G. Kingma.

Uitgave: Stifting Stúdzjerûnte It Sudertrimdiel
deel 1 - 1993, deel 2 - 1995, deel 3 - 1997, deel 4 - 1999, deel 5 - 2002.

Huizumer TheelepeltjesLinks:
Theelepeltje met 'Kerk Huizum' van lang geleden.
Jaartal onbekend.

Rechts:
Op 14 november 2008 werd er weer een lepeltje gepresenteerd in de Huizumer Dorpskerk door de bewoners van Huizum Dorp.
De aanblik van de kerk is nu net andersom.

Onder:
Jelmer Elzinga stuurde een foto toe van een derde lepeltje met de dorpskerk van Huizum er op.
Huizumer Historie