Huizumer
Historie
Interessante boekwerken: (Sudertrimdiel-rige)
- Tusken Potmarge en Jokse (deel I, II, III, IV en V)
met medewerking van o.a. Syb Grijpstra, Tom Sandijck, Rients Faber, Gjalt H. Jelsma, Durk J. Heddema, Lieuwe Tijsma, Johan Frieswijk, Simon Visser, Onno Hellinga,
Chris Visser en Symen G. Kingma.
Uitgave: Stifting Stúdzjerûnte It Sudertrimdiel
deel 1 - 1993, deel 2 - 1995, deel 3 - 1997, deel 4 - 1999, deel 5 - 2002.

- Huizum in oude ansichten (deel 1 en deel 2)
Deel 1 met medewerking van o.a. Syb Grijpstra, Tom Sandijck, Dirk Swierstra.
Uitgave: 1988 Europese Bibliotheek, Zaltbommel
Deel 2 met medewerking van o.a. Syb Grijpstra, Dick van der Heijde en Henk Zijlstra.
Uitgave: 2002 Europese Bibliotheek, Zaltbommel.
Links:
Theelepeltje met 'Kerk Huizum'.
Jaartal onbekend.

Rechts:
Op 14 november 2008 werd er weer een lepeltje gepresenteerd in de Huizumer Dorpskerk door de bewoners van Huizum Dorp.
De aanblik van de kerk is nu net andersom.
Huizum in oude ansichten - deel 1 - 1988
Huizum in oude ansichten - deel 2 - 2002
Brêgenijs - mededelingenblad Ver. 't Alde Doarp Huzum
100 jaar Aebingaschool 1983
Huizumer Doarpspraat - speciale editie - mei 1982 - No. 21
Tusken Potmarge en Jokse 1 - Sudertrimdiel-rige
Tusken Potmarge en Jokse 2 - Sudertrimdiel-rige
Tusken Potmarge en Jokse 3 - Sudertrimdiel-rige
Tusken Potmarge en Jokse 4 - Sudertrimdiel-rige
Tusken Potmarge en Jokse 5 - Sudertrimdiel-rige
Kijkdoos foto's oud-Huizum
Huizumer verenigingen
Verdwenen Huizumer straatnamen
Historisch Centrum Leeuwarden (foto's Huizum)
Huizum in kaart
Geschiedenis Huizum (Syb Grijpstra)
Adressenboek Huizum 1928
Aebinga-state
Nieuw Mellens
Rients Faber - Geschiedenis Huizum e.o.