Heijermansstraat / Eysingastraat

Syb Grijpstra:
Naast verdwijning van de naam Heijermansstraat is de bebouwing op bijgaande foto finaal gesloopt. Dit in het kader van de aanleg van de Oostergoweg in 1981. Daarvoor reeds werd de Heijermansstraat omgedoopt tot Eysingastraat. Het moest een wijk worden met straatnamen waarin voormalige burgemeesters van Leeuwarderadeel werden vernoemd. In het woordenboek van de straatnamencommissie ontbraken helaas twee namen van burgemeesters, terwijl er nog twee straten een naam moesten hebben. Toen werd besloten die twee  namen van gemeentesecretarissen te nemen.
Zo is de Van Wageningenstraat  afgeleid van  gemeentesecretaris
Van Wageningen.
De twee ontbrekende burgemeesters zijn Jhr. J.M. Van Beijma die van 1914-1918 burgemeester van Leeuwarderadeel was en daarna benoemd werd in de gemeente Leeuwarden. De tweede is Jhr. W.J. Hora Siccama die in 1936 tot burgemeester van Leeuwarderadeel werd benoemd en in feite door Gedeputeerde Staten van een groot deel van zijn grondgebied werd beroofd. Hieronder een foto van de Heijermansstraat, genoemd naar de socialistische schrijver Herman Heijermans. En dat past niet in de gemeente Leeuwarden. Daar zou weliswaar een socialistische meerderheid kunnen zijn, maar eenmaal op het pluche schijnt zulks moeilijk of niet houdbaar te zijn. Zo is de Leeuwarder socialist Lourens Zandstra evenmin nergens vernoemd.