Foto's Reünie Aebingaschool - 3
op zaterdag 6 oktober 2007
foto's: Sietse Nagel
Er staat in ieder geval een telg uit de familie Veldhoen op deze foto. Vooraan iemand, die tot de bodem gaat.
Links Joukje Rinsma in gesprek met de 74 jarige heer Meijer. Zijn ouders lagen met een schip in opvaart ' De Opslag'. Ze voeren met zand voor de gemeente. In 'De Opslag' lagen verder Pietersma en Zwerver. Schuin tegenover de school woonden zijn grootouders (Pietersma) in het huis waar later de familie Holtrop woonde.
Zijn vader is 104 jaar geworden en is overleden te Emmeloord, waar hijzelf nu ook nog woont. Tot op hoge leeftijd woonden zijn ouders aan boord. Skûtsjeliefhebbers kochten alle onderdelen op van het schip om hun eigen schip mee op te tuigen. Later is het onttakelde schip door een stichting uit Brabant gekocht. Zij hebben het schip weer helemaal zeilklaar gemaakt. Het schip was 55 ton en mocht daarom geen skûtsje heten.
Geartsje Hoekema en haar oud-buurmeisje Margje Bralts van de Borniastraat, die 'helemaal' uit Amsterdam overkwam.
Piet van der Werf woonde nog jarenlang gewoon aan de Huizumerlaan, alwaar hij oud-leerlingen van de Aebingaschool opving, die onwenning waren.
Althans dit bood hij aan op Schoolbank.nl . Inmiddels is hij met onbekende bestemming vertrokken.
Gerlof Reitsma doemt op. Velen kennen hem als snelle postbesteller van de PTT, TGP of TNT ......
Arie Nagel-1 uit de Sportlaan met oomzegger Sijtze Doorenbos van voorheen de Huizumerlaan.
Van links naar rechts: Arie Nagel (Sportlaan), Fokke Ferwerda (voorheen Buygerstraat), de heer Dijk, wiens vader in de oorlog is gefusilleerd en Simon Sinnema (voorheen Sportlaan).
Tine de Vries uit Huizum-Dorp (voorheen Sportlaan) met haar dochters Folkje Steerenberg en Bea Steerenberg. Links van hen staat Marianne Knobbe (voorheen Sierksmastraat).
Links Tiny Brandsma (voorheen Borniastraat). Zij was kleuterjuf op de Karekiet op het Schooldijkje en wellicht ook nog wel ergens anders.
Arie Nagel-2 (de voetballer) in gesprek met Margje Bralts, dochter van Pliesie Bralts (Borniastraat) en oud-collega van Sietse Nagel (zoon van Arie Nagel-1, de niet-voetballer). Zij kende Herman Nagel, een zoon van de overleden Herman Nagel. Rechts staat Marietje Bralts.
Jan Stelpstra en zijn echtgenote J. Stelpstra-Kramer troffen veel bekenden. Dochter Ada zat met de fotograaf op kleuterschool 'De Karekiet' aan het Schooldijkje en nog een paar weken op de Aebingaschool  tot het moment dat de familie plotseling naar Sneek verhuisde. Je zou er verlatingsangst aan overhouden :-)
Een tafeltje Stelpstra's (?) Let ook op de mevrouw die van rechts het beeld inschiet.
Het 7e schooljaar. Rechts met wit shirt en stropdas zit Douwe Topma met links van hem Arie Schouten een neef van Arie Nagel-1 en Arie Nagel-2 (de voetballer).
Gerard de Heij (voorheen Buygerstraat, tegenwoordig Zwolle) op zoek naar oude schoolfoto's. In de jaren 50 waren hij en de huidige voorzitter van Damclub Huizum, Anton Schotanus, talentvolle jeugdleden van Damclub Huizum. Zij assisteerden jeugdleider 'Ouwe Bosch' (Teake van den Bosch). Zelf was hij later met dam-jeugd bezig in het Gelderse Huissen. Daarna belandde hij in Nijmegen. Volgens een reüniste was hij vroeger een bolleboos, die altijd met zijn neus in de boeken zat.
Tivoli-exploitant Arie van der Wal met dochter Annet en kleinzoon Steven achter het buffet.
O.a. de heer Dijk, Jan Braaksma en Klaasje Bijlsma.
Arie Nagel-1 en Arie Nagel-2 praten nog wat bij. Ze hebben elkaar misschien wel in geen 50 jaar meer gezien.
Jelle Hoekema is in gesprek met Teun Kuipers, een FVC-er.
Sijtze Doorenbos (voorheen Huizumerlaan) poseert met o.a. Adriana Polstra (voorheen Huizum-dorp),  Rieteke Schaafma (voorheen Huizum-Dorp)  en Dijkstra (voorheen Wiardastraat) voor neef en 'fotograaf' Sietse Nagel.
Oud-onderwijzer Marten Bergsma, Piet van der Werf, op de rug Gerlof Reitsma en ...........
Naar pagina 1
Naar pagina 2
Naar pagina 1
Naar pagina 2