De brug in Huizum
De dorpsstraat lijkt oud, maar de meeste woningen aan de rechter kant zijn opnieuw opgetrokken na een periode van verkrotting.
De Gemeente Leeuwarden wilde deze fraaie dorpskern ooit slopen (???).
De Stichting Behoud Huizum Dorp heeft dit gekeerd.
Terug naar foto -1