De brug in Huizum
Uit het boekje 'Huizum in oude ansichten',
samengesteld door Siep Grijpstra, Tom Sandijck
en Dirk Swierstra. Fotograaf onbekend.
Eens denderden hier de stadsbussen overheen.
De Jansoniusstraat en de Henri Dunantweg waren er toen nog niet en de Borniastraat liep bij de Jan van Nassauschool (Dantuma) dood.
Een levensgevaarlijke situatie achteraf.
De voorloper van de ijzeren dorpsbrug zag er heel anders uit. Het was een draaibrug.
(Uitg. S.A. Markus, Leeuwarden
'Het dorp Huizum bij Leeuwarden' staat er op de
ansichtkaart)
Naar foto-6