Borniastraat
De huizen aan de Borniastraat hadden vrij uitzicht over de velden. Voetbalvelden en velden vol wilde bloemen.
Langs de Borniastraat liepen slootjes, waarop veel kinderen hebben leren schaatsen.
Voetbalclub FVC had langs het veld polsstokken liggen, voor het geval de bal de sloot in of over de sloot werd geschoten.
Op de achtergrond de bomen van het Borniapark.
De zusterflat van Triotel, het huidige MCL-zuid, staat ongeveer daar waar de voetbalvelden van FVC ophielden.
In eerste instantie bleef er een groot grasveld voor het gebouw liggen. Hier was voorheen de speeltuin.
De jongens en een enkel meisje gebruikten het veld om te voetballen. Inmiddels is dit terrein bebouwd.

( mei  1981 )
De Borniastraat vanuit de Sportlaan in westelijke richting.
Aan de linkerkant wordt het grasveld bebouwd bij het flatgebouw van Triotel.

( 1981 )
Sijtse Zuidema:
Ik vond nog een foto van borniastraat 21 met daarnaast het huis in de eerste parkstraat welke verbrand is en waar de hond Boy een duitse herder de kinderen van Wiebe Rinsma en Jannie Terpstra heeft gered en zelf het leven heeft gelaten in de vlammen.
Ik woonde toen in de Borniastraat