Huizumer Bedrijven
De Stroopfabriek aan het eind van de Badweg (voorheen Juffersreedje), waar nu het zuidelijk deel van het Drachtsterplein ligt.
De beroemde Friesche keukenstroop van de firma Everts, Adema & Co. te Huizum bij Leeuwarden wordt nog op de markt gebracht onder de merknaam Friesche Vlag.

(Foto: Ingezonden door Syb Grijpstra)
De Raiffeisenbank aan de Verlengde Schrans tot 1975.
Dit huis/kantoorpand stond op de hoek van de Verlengde Schrans en de Aylvastraat.
Kantoorbeheerder was de heer Van der Veen, die met zijn familie in de woning links woonde.
De Raifeissenbank ging later samen met de Boerenleenbank op in de Rabo-bank.
Het pand werd gesloopt, er kwam een modern kantoorgebouw voor in de plaats,
dat later eveneens plaats moest maken voor nieuwbouw.

(Foto: aangeleverd door Reinou van der Veen)
Luchtfoto van het Veilingterrein in Huizum met linksboven de gasfabriek, midden-boven het terrein van Steensma, rechts 'De Potmarge', centraaal de groentenveiling, linksonder de Huizumerlaan en rechtsonder Huize Vaartzicht.