De Badweg
~ en omgeving ~
de boerderij

je vlijt jezelf voornaam in Frieslands platteland
bevroren in het snapshot van de fotograaf
als relikwie van het verdroomde leven toen
de trots van een vervlogen tijd
de mens aan ’t hoofd,
de kop zoals de beeldspraak luidt
maar nietig toch naast jouw postuur

maar ach, een brand gesticht door ’t lot
in handen van een klein kind
bracht boer en gade aan de rand
van wat nog dragelijk in ’t leven is
gehavend kwam je uit dat benauwde uur
verminkt maar niet totaal verwoest
door een verterend vuur

helaas de witte schimmel van de stad
vermaledijd bestemmingsplan
gaf toen de laatste zet in jouw bestaan
nu rest mij slechts de schim
van wat eens Frieslands glorie was

(Douwe Brouwer, 2005)
Douwe Brouwer schrijft :

Enige feitjes opgetekend n.a.v. moeders verhaal op 5 maart 2004

De boerderij stond in Huizum, dat tegenwoordig door Leeuwarden geheel is opgeslokt. Het adres was Badweg 22.
De foto moet omstreeks 1920 genomen zijn (tussen 1918 en 1922). De boerderij is ergens in de jaren 80 van 1800 gebouwd. Links op de foto staat pake (Kingma), hij is hier nog alleen, maar trouwde later met Beppe (Deelstra) toen hij 33 jaar was.
In de midden staan zijn ouders, mijn overgrootouders dus.
Toen pake met beppe trouwde nam hij de boerderij over en konden overgrootouders vertrekken. Zij wilden dat graag, omdat overgrootmoeder last had van reuma en de boerderij vochtig was. Rechts op de foto is ‘omke’ Webke, pakes broer die onderwijzer werd. Er was ook nog een vrouw in het gezin, Siets, de zus van pake, die als moeder van 4 kinderen (!) gestorven is aan de Spaanse griep gedurende de 1e Wereldoorlog.
De boerderij was geen eigen bezit maar in handen van een stichting die het Poptaslot in Marssum beheerde. In november van ieder jaar werd de pacht betaald.
Mijn moeder is hier geboren in 1923.
De zesjarige oom Henk vroeg om lucifers, kreeg deze, en al spelend vloog de boerderij in brand. Dat was in december 1942. Er werd daarna nog een (nood) stal aangebouwd maar op het bestemmingsplan van Leeuwarden stond Huizum al lang ingetekend om geannexeerd te worden, hetgeen dus ook na de 2e wereldoorlog gebeurde.
Pake moest toen iedere dag een eind heen en terug fietsen vanuit de stad om te melken. Het gezin was voor maanden verspreid op diverse plaatsen.
Volgens moeder is de foto vanuit het noorden genomen, het was daar altijd erg koud, hetgeen betekent dat het een avondfoto is gezien de schaduwen en de lage zonnestand.

De familie Liebert was een echtpaar, zonder kinderen, dat een mooie villa bewoonde vlak bij de boerderij.
Het ging om een deftige familie afkomstig uit Zeeland. Ze hielden veel van kinderen en bijvoorbeeld met kerst mochten kinderen komen om kerst te vieren (waaronder mijn moeder).
Alle kinderen van ' voor de witte brug' werden dan uitgenodigd. Mijn moeder heeft daar levendige herinneringen aan. Nadat haar man was overleden is mevrouw Liebert teruggegaan naar Zeeland.
> terug naar het begin