Aebingastraat
- voorheen Verkorte weg -
De Aebingastraat. Het huis aan de rechter kant staat er nog.
Alle huizen en straten achteraan zijn gesloopt.
Halverwege links was de Sierksmastraat (voorheen de 2e Torendwarsstraat).

Foto: gemaakt door de Dienst Stadsontwikkeling.